Kezdőlap

Tisztelt Látogató!
 
Azzal, hogy honlapunkra kattintott, Ön máris jelezte érdeklődését az Európai Unió által támogatott szennyvízcsatornázási projektünk iránt. Az oldalakon böngészve a projekt megvalósításáról időben egyre bővülő, részletes információkat talál majd erről a négy település és sok-sok ember életét érintő, a környezet védelmét célzó beruházásról. Az alábbiakban rövid összefoglaló tájékoztatást adunk a projekt előzményeiről és tartalmáról.
 
 
 
KEOP-1.2.0/2F-2008-0006 Európai Uniós nagyprojekt
 
 
Az Európai Bizottság 2009. december 18-án jóváhagyta a „Székesfehérvár Megyei Jogú Város és térsége - Pákozd, Pátka, Seregélyes- szennyvízcsatorna hálózatának bővítése” tárgyú nagyprojektet. Ezzel a régóta várt beruházás a megvalósítás szakaszába léphet.
 
A négy település pályázatát a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2008. december 17-én nyújtotta be a Bizottságnak. A Bizottság kérésére Magyarország 2009. április 10-én, 2009. június 5-én és 16-án, 2009. augusztus 31-én és 2009. november 4-én és 20-án további információkat nyújtott be. A Bizottság úgy találta, hogy a pályázat megfelel az operatív program prioritásainak, segít e prioritások alapján meghatározott célok elérésében, és összhangban van más Uniós politikákkal is.

A Bizottság CCI No 2009HU161PR001 számú határozata megállapította, hogy a beruházás illeszkedik a Környezet és Energia Operatív Program „Egészséges, tiszta települések” elnevezésű prioritáshoz, ezért érdemes az Unió Kohéziós Alapjának támogatására. A támogatás összege: 25 957 340 EUR.
 
 A projekt a Székesfehérvár és térsége szennyvíz-elvezetési agglomeráció még ellátatlan területeit fedi le, amelyek közé Székesfehérvár még csatornázatlan területei, valamint a környező települések Pátka, Pákozd és Seregélyes tartoznak. A települések és településrészek a Velencei-tó érzékeny és fokozottan érzékeny vízgyűjtő területén találhatók, ezért különösen fontos a keletkező szennyvizek megfelelő összegyűjtése, elszállítása és kezelése. A beruházás eredményeképpen javul a Velencei-tó vízminősége, javul a felszín alatti vizek minősége.


A projekt hosszútávon körülbelül 20552 lakos javát fogja szolgálni abból a 114 065 lakosból, amelyek ekkor az érintett településeken laknak majd és csatornabekötéssel rendelkeznek. A településeken keletkező szennyvizeket a szennyvízcsatorna-rendszer a meglévő Székesfehérvári központi szennyvíztisztító-telepre vezeti. A szennyvíztisztító-telep megfelelő kapacitással rendelkezik ahhoz, hogy a fogadott többletszennyvizeket biztonságosan az előírásoknak megfelelően megtisztítsa, és a keletkező szennyvíziszapot kezelje.
A szennyvízhálózat bővítése: Székesfehérvár ellátatlan település részeinek, valamint Pátka, Pákozd és Seregélyes települések teljes szennyvízcsatornázását foglalja magában.

A bővítés 148,8 km gravitációs csatornát és 41 km nyomóvezetéket, 26 db szennyvízátemelő telepet és 6744 új bekötést jelent.Ahhoz, hogy a meglévő Székesfehérvári szennyvízhálózat fogadni tudja a Pátka - Csala, Öreghegy, Pákozd – Kisfalud és Seregélyes - Börgönd irányából érkező szennyvízmennyiségeket néhány helyen szükséges az üzemelő szennyvízcsatorna felújítása és újjáépítése. Igy sor kerül a Budai út alatt futó 8-0-0 DN300 főgyűjtő, a Seregélyes és az Adonyi út alatt futó 8-0-0 csatorna felújítására, a Fiskális út alatt futó 7-0-0 csatorna alsó szakaszán átmérő növelésre.
 
A projekt tervezett nettó összköltsége 8,57 milliárd forint.
A projekt támogatás becsült mértéke 75,49%.

Ehhez az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Programja (KEOP) 6,43 milliárd forintos támogatást biztosít, amelyből 5,47 milliárd forint Európai Uniós forrás, 0,96 milliárd forint pedig hazai költségvetési támogatás. A fennmaradó 2,14 milliárd forintot a négy önkormányzat önerőként biztosítja.

A tervek szerint 2010 év közepéig lezajlanak a még hátralévő közbeszerzési eljárások, ezt követően kezdődhet meg a kivitelezés. Befejezés, üzembe helyezés várhatóan 2012 vége, 2013 eleje.
 
A projekt keretében megvalósított létesítmények Pákozd, Pátka, Seregélyes és Székesfehérvár önkormányzat 100%-os tulajdonába kerülnek.
 
A megvalósítás után a szennyvízcsatorna hálózat üzemeltetését - külön szerződés alapján - az FEJÉRVÍZ Zrt. végzi.
 
 
Hullay Gyula
projektmenedzser

Székesfehérvár Város és térsége – Pákozd, Pátka, Seregélyes –
Szennyvízcsatorna Hálózat Bővítési Önkormányzati Társulás